Backfliping dog (BFD) split The Breed (Released in 2016 under PHR​.​cz)

by Backfliping dog (BFD)

/
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

about

Split vinyl of bands Backfliping dog (BFD) from Horní Bečva and The Breed from Vyškov. Released under Phr.cz in 2016.

credits

released March 19, 2016

tags

license

Track Name: BFD - Žij (wake up and live)
Zvedni se a žij
někdy je lepší shořet
Zvedni se a žij
Než pomalu vyhasnout
Zvedni se a žij
možná je to naposledy
Zvedni se a žij
máš to pořád v sobě
Zvedni se a žij
už tě dávno odepsali
Zvedni se a žij
dokaž jim ten omyl

REF 2x:
Chaos, Destrukce, abnormální brutalita
nenávist, násilí, stává se z nich realita

Zvedni se a žij
tak nenech se zlomit
Zvedni se a žij
a udělěj to pro sebe
Zvedni se a žij
ikdyž tě to bude bolet
Zvedni se a žij
dej do toho všechno
Zvedni se a žij
dokaž svoji sílu
Zvedni se a žij
tak to nesmí skončit

English:

Get up and live
Sometimes it’s better to burn
Get up and live
Than slowly fade away
Get up and live
maybe it's the last time
Get up and live
you still got it in you
Get up and live
They wrote you off a long time ago
Get up and live
Prove them wrong

Chaos, destruction, abnormal brutality
hatred, violence, become one’s reality

Get up and live
don’t let them break you
Get up and live
and do it for yourself
Get up and live
even though it hurts
Get up and live
give it everything you got
Get up and live
show your strength
Get up and live
it can’t end this way
Track Name: BFD - Historie (History)
Lidi to nevidí?
Nebo jen nechtěj vidět?
Raději zapomenou?
Měl bych se za nás stydět
Všechno se v kruhu točí
A pořád opakuje
Měl by sis uvědomit
Jaká je historie

Zapomenout?
schovat hlavu do písku?
Zapomenout?
Nechat je znovu zemřít?

Přes vlastní ignoraci
Reflexi minulosti
Dojdeme k dalšímu
Milníku společnosti
Poslední nádraží
Příkazy bez možnosti
Nesmí se opakovat
Pochop ty souvislosti

English:

People can’t see that?
Or they just don’t want to see?
They rather forget?
I should be ashamed of us
Everything turns in a circle
And keeps repeating
You should realize
What is history

Forget?
stick your head in the sand?
Forget?
Let them die again?

Through their own ignorance
Reflexes/rDereflections from the past
We’ll come to the next
milestone of companionship
Last station
Orders without options
Must not be repeated
Understand the connections
Track Name: BFD - Psychopat (Psychopath)
Za domem mi stojí kůlna
Provaz, svorky, nůžky, pila
odhlučněná, dost útulná
abys mi tu nezlobila
Soucitu se nedočkáš
možná jsem trochu nemocný
sblížíme se jako nikdy
tvůj strach bude můj pomocník

Jsem agresivní
Psychopat
bez svědomí
deviant
neznám lítost
ani splíny
netrýzní mě
pocit viny

Sousedi mě mají rádi
I přes mojí zeschlou tvář
Rád pracuju ve svý dílně
prý jsem tichý pohodář
Nebráním se romantice
když na strop stříká řídká krev
sadismus a deviace
nepomůže ani řev

Jsem agresivní
Psychopat
bez svědomí
deviant
neznám lítost
ani splíny
netrýzní mě
pocit viny

vteřiny ty povlečou se
z minut budou hodiny
než to všechno ukončíme
budu jak člen rodiny
nejradši mám vždy ten pocit
když duše tělo opouští
miluji tě jako nikdy
brzo tě jiná nahradí

English:

Behind the house stands my shed
rope, clamps, scissors, saw
soundproof, cozy enough
so you don’t misbehave
You won’t get any compassion
maybe I'm a little sick
We’ll get closer than ever
Your fear will be my helper

I’m aggressive
Psychopath
without conscience
deviant
Don’t know remorse
or regret
don’t torment me
feelings of guilt

Neighbors like me
Despite my dried-up face
I enjoy working in my workshop
supposedly I’m a quiet homebody
Not against romance
when the ceiling’s sprayed with thinning blood
sadism and deviance
screaming won’t help

I’m aggressive
Psychopath
without conscience
deviant
Don’t know remorse
or regret
don’t torment me
feelings of guilt

seconds will crawl by
minutes turn into hours
until we finish it all
I will be like a family member
I always love this feeling
when the soul leaves the body
I love you like never before
soon another will replace you
Track Name: BFD - Poslední století (Last century)
Podívej se kolem sebe
Možná je to naposled
Díky vlastní chamtivosti
Chcípá ten náš svět
Bereme si stále více
Než dáváme zpět
Kam to všechno povede
Si můžeš domyslet

Poslední století se stromy
Naše poslední století se stromy

Vzduch co nejde dýchat
Voda nejde pít
žrát musíme jedy
pro tohle chceš žít?
Vykácíme všechny stromy
Aby jsme pak mohli
na čistý papír napsat
zachraň strom!!

English:

Look around you
Maybe it's the last time
Thanks to our own greed
Our world is dying
We take even more
Than we give back
Where will all this lead to
You can only imagine

Last century with trees
Our last century with trees

The air that can’t be breathed
Water that can’t be drunk
we must eat poison
you want to live for this?
We shall cut down all trees
So that we could then
write on blank paper
Rescue the tree!!
Track Name: BFD - Liberte (Tribute to club Liberte)
Viva la Liberte
Viva la Kuba
Vivat všem spřízněným
A zase znova
Viva la Liberte
Viva la Kuba
Vivat všem spřízněným
Vivat a zase znova

Vzpomínám na akce
Vratislav lahváče
Vzpomínám naproti
Na bufet z vlakáče
Na cestu nebylo
Stejně smedojeli
Podpořit kámoše
A víc sme nechtěli

Viva la Liberte
Viva la Kuba
Vivat všem spřízněným
A zase znova

koncerty do rána
Borová ve sleve
takhle sme kalili
Ve stare osevě
Osevu zbourali
Vzpominky zustanou
Liberte zije dal
Tohle nam nevemou

English:
Viva la Liberte
Viva la Kuba
Viva to all those related
And over again
Viva la Liberte
Viva la Kuba
Viva to all those related
Viva Český Těšín

English:

I remember those parties
Vratislav bottled beer
I recall
The train station buffet across the street
Couldn’t afford the fare
We still made it home
Supported our friend
We didn’t want anything else

Viva la Liberte
Viva la Kuba
Viva to all those related
And over again
Viva la Liberte
Viva la Kuba
Viva to all those related
Viva and over again

Concerts ‘til the morning
Fir brandy on sale
This is how we drank
In an old barn
Demolished the harvest
Memories remain
Liberty lives on
They can’t take this away from us

Viva la Liberte
Viva la Kuba
Viva to all those related
And over again
Viva la Liberte
Viva la Kuba
Viva to all those related
Viva and over again